JanusBac
English

JanusBac

Janusz Baczyński

Dla moich wnuków i innych bambików

Niekiedy pomagam w nauce moim wnukom. Czasem zdarza mi się opracować dla nich jakieś aplikacje, które mają pomóc im w opanowaniu materiału z różnych przedmiotów szkolnych. Warto chyba udostępnić te belferskie dziełka i innym bambikom.

Matematyka

Analiza matematyczna
Geometria
Trygonometria

Fizyka

Mechanika Elektryczność - Obwody prądu stałego Optyka

Geografia
Początek strony
  Powrót